Hvad indeholder aftalen for folkeskolen, og får den betydning for landets PLC’er?

 

Den 19. marts 2024 indgik folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti)en aftale  på skoleområdet. Aftalen afsætter 740 millioner årligt samt en række engangsinvesteringer – herunder 540 millioner til indkøb af flere fysiske bøger. Aftelens 33 punkter kan ses her på Altinget: https://www.altinget.dk/artikel/overblik-her-er-de-33-punkter-i-den-nye-aftale-om-folkeskolen I pressemeddelelsen, som kan ses via dette link: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2024/mar/240319-ny-aftale-om-folkeskolen, står dog ikke, at beløbet fordeles over ti år, hvilket i praksis betyder, at der bliver ca. 80 kr pr. elev til indkøb i 2025.

Tidplanen for implementeringen af delaftalerne kan ses her: https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-skolepolitik-okonomi/her-er-tidsplanen/4760780

Biblioteket i PLC er ikke tilgodeset direkte, men kan (måske) få del i de afsatte midler til opgradering af faglokaler. Pædagogisk LæringscenterForenings formand, Runa Barbara Petersen, og formand for Landsforening Skole og Bøger, Klaus Svensson, undrer sig, da der de seneste år er sparet meget på området. Artiklen med de to formænd kan ses på Folkeskolen og via dette link: https://www.folkeskolen.dk/plc-projektopgaven-skolepolitik/plc-politikerne-overser-skolebiblioteket-i-indsatsen-for-boger-og-laeselyst/4761136