Københavns Biblioteker har udarbejdet en guide ved navn Fremtidens frilæsning i skolernes PLC – guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling  i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Gribskov Biblioteker og Gentoftebibliotekerne. Klik her for link til guiden.

Guiden er udarbejdet for give inspiration til, hvordan man fanger børns læselyst via PLC’et. Mere konkret gives der råd og redskaber til:

  • hvordan den fysiske samling af frilæsningsmaterialer kan sammensættes, så den afspejler elevernes interesser.
  • hvor stor den fysiske samling ideelt set bør være.
  • hvor ofte samlingen bør fornyes.
  • hvordan samlingen kan formidles, så den fremstår attraktiv for eleverne.
Fremtidens frilæsning i skolernes PLC
Tagget på: