Københavns Biblioteker har udarbejdet en guide ved navn Fremtidens frilæsning i skolernes PLC – guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling  i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Gribskov Biblioteker og Gentoftebibliotekerne. Klik her for link til guiden.

Guiden er udarbejdet for give inspiration til, hvordan man fanger børns læselyst via PLC’et. Mere konkret gives der råd og redskaber til: