Indholdsfortegnelse - nr. 1 2024

Opslagstavlen
Leder
Ideerne kommer gennem hånden
Årsmøde 2023
Sarah Engells tale
Sammen står vi stærkere
Voxpop: Hører skærmene hjemme i skolen?
Når frihed er forbud
PLC som facilitator
AI – hvad angår det os på PLC?
Sammen om at løfte læseglæden

Børn løber for børn Anmeldelser

Indholdsfortegnelse - nr. 2 2024

Opslagstavlen
Leder
Til inspiration
Læsemotivation kalder på nærvær fra en forældre/voksen
Projekt Læselyst i Aalborg: Bøgerne skal ud at leve
Prioritering af PLC
PLC er en paraply – ikke et sted
Et netværk der nytter
Systematiseret klassekammerathjælp
Den store skærmkrig
En køn historie
Anmeldelser

Indholdsfortegnelse - nr. 3 2024

Opslagstavlen 
Leder 
Til inspiration 
Kærlighed og klima
Børnenes U-landskalender 2024
Tema: Lektiecafe på PLC – hvor læring og generationer mødes
Tema: Elever laver avis til elever
Tema: En gylletank fuld af muligheder 
Tema: Fra depot til skolens samlingssted 
Mød de levende døde
Klimaet kalder på kreative løsninger
Anmeldelser

Indholdsfortegnelse - nr. 4 2024

Opslagstavlen
Leder
Til inspiration
Kunst og kultur i skolen
Kulturkaravanen kommer forbi 
Levende kulturmøde
Børns møde med musikken
En fælles puls
Morgensang har guld i mund
Mærk verden
Hvad skal jeg læse i
sommerferien?
Det pædagogiske
læringscenter
Udviklingspuljen
vil løfte læseglæden
Sæt Din og min by i bevægelse
Anmeldelser