Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre

Den 28/2/2022 kom den seneste bekendtgørelse for folkeskolens pædagogiske læringscentre.

Bekendtgørelsen kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/271

Vejledning til bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre