Tak til Bent Rasmussen, som har skrevet foreningens historie i noter, og som han selv siger: “Noter udvalgt absolut subjektivt” 

Du kan læse foreningens historie, forfattet af Bent Rasmussen her: plcfs-historie – og se en billedserie til Bents causerier her: billedserie-bents-causeri

Formænd

1953-1958: Overlærer K. Kastberg (1897-1982), Frederiksberg.

1958-1960: Peter Gunnar Falk Pedersen (1905-1984), Horsens.

1960-1961: P. Rønn Christensen, (1905-2003), Gentofte.

1961.1966: Dan Skov (1909-1986), Hvidovre.

1966-1969: Karl Stenstrup (1910-1994), Aalborg.

1969-1975: Jørgen Tølløse (1932– 2009), Odense.

1975-1980: Flemming Sørensen (f. 1943), Tarm.

1980-1986: Niels Lykke Sørensen (f. 1940), Farum

1986-1992: Hans Radsted (f. 1943), Ringsted

1992-1999: Gert Larsen (f. 1948), Albertslund

1999-2013: C.C. Rasmussen (f. 1948), Tønder

2013-2021: Birgitte Reindel, København

2021-           Marlene Drost

Æresnålmodtagere

2003Jens Kostrup,(f. 1939) fhv. lærer og skolebibliotekar på Statens Pædagogisk Forsøgscenter (nu nedlagt!)1998Flemming Sørensen,(f. 1943) fhv. lærer og skolebibliotekar, fhv. formand for Danmarks Skolebibliotekarforening (nu Danmarks Skolebibliotekarer) og Nordisk Skolebibliotekarforening1998Kurt Hartvig Petersen,(f. 1936) cand.pæd., fhv. lærer på skolebibliotekar-uddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole (Nu Danmarks Pædagogiske Universitetsskole)
1996Benny Birger,(1936-2004) fhv. skolebibliotekskonsulent og fhv. kasserer i Danmarks Skolebibliotekar-forenings (nu Danmarks Skolebibliotekarer) Landsstyrelse1991Gunnar Jakobsen,(f. 1922 – 2015) mag.art., fhv. leder af skolebibliotekar-uddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole (Nu Danmarks Pædagogiske Universitetsskole)1990Karsten Sander,(1932-2012) fhv. lærer & skolebibliotekar, fhv. redaktør af „SKOLEBIBLIOTEKET“ 1975-1990
1986Jørgen Tølløse,(1932-2009) fhv. lærer og skolebibliotekar, fhv. formand for Danmarks Skolebibliotekarer (nu Danmarks Skolebibliotekarer)1981Ib Granerud,(f. 1927) fhv. undervisningsinspektør i Undervisningsministeriet1970