Dette er et lille idé-katalog til hvordan man kan organisere samarbejdet mellem ledelse og vejleder. Materialet er kommet til i forbindelse med projektet “Program for løft af de fagligt svage elever” men kan udmærket bruges i mange PLC-sammenhænge.

Den adresserer et årligt planlægningsmøde samt hvordan man kan lave en årsplansbeskrivelse af den enkelte vejleder.   Kreditering Redskaber til samarbejde mellem vejledere og ledelse er udarbejdet af Metropol, VIA University College og Rambøll.