Picture of Eline Mørch Jensen

Eline Mørch Jensen

Redaktør for LæringsCentret

Søg hos Friluftsrådet før den 15. september

Friluftsrådet giver tilskud til projekter gennem Udlodningsmidler til Friluftsliv, og et af temaerne er børn og unges friluftsliv. Næste ansøgningsfrist er den 15. september 2024.

Så har I en god projektidé på jeres skole, så kan I søge støtte.

Hvad kan I søge støtte til?:

Der ydes støtte til projekter, der fremmer friluftsliv og naturoplevelser for børn og unge, eller som øger børn og unges naturforståelse gennem aktiviteter og formidling i det fri.
– Målgruppen er børn og unge, primært 0-18 år.
– Fokus er på at støtte projekter, der inspirerer og gør det nemt for børn og unge at dyrke friluftsliv som en integreret del af deres hverdag – hvad enten det er i dagtilbud, skole eller fritid.
– Det er et krav, at projektet baserer sig på aktiviteter i det fri.
– Det prioriteres at yde støtte til udstyr, materialer og faciliteter. Der kan også være tale om løn til ekstern professionel bistand eller andre eksterne ydelser.

(Fra Friluftsrådets nyhedsbrev)


Læs mere og søg fra deres hjemmeside:

Friluftsrådet – søg tilskud

biodiversitet
Foto: Dorthe Bøgh

Indhold 2