Mærke: indkøb

Og hvad så med de læremidler?

Vurdering af læremidler har altid været en central opgave for PLC. Hvordan kan vi navigere i denne opgave?    I februar 2024 lancerede Styrelsen for