Mærke: møbler

Indretning i Odder

På Rathlouskolen i Odder har vi fået nyindrettet vores skolebibliotek. Det har givet ekstra arbejdspladser for eleverne i afdelinger, der bliver skærmet af bag bogreolerne.