Mærke: vejlederrollen

Samarbejde mellem ledelse og vejledere

Dette er et lille idé-katalog til hvordan man kan organisere samarbejdet mellem ledelse og vejleder. Materialet er kommet til i forbindelse med projektet “Program for