Mærke: vejlederrollen

Og hvad så med de læremidler?

Vurdering af læremidler har altid været en central opgave for PLC. Hvordan kan vi navigere i denne opgave?    I februar 2024 lancerede Styrelsen for

Samarbejde mellem ledelse og vejledere

Dette er et lille idé-katalog til hvordan man kan organisere samarbejdet mellem ledelse og vejleder. Materialet er kommet til i forbindelse med projektet “Program for