Midlerne til PLC bliver færre, og de lokale forskelle vokser. Sådan ser ny formand i Pædagogisk LæringsCenterForening Runa Barbara Petersen en kommunal virkelighed præget af besparelser. Hun vil vende udviklingen ved at tale højt og tydeligt om læringscentrenes vigtige rolle.

Læs mere