Mærke: PLCF

Forårsmøde

PLCF’s forårsmøde med deltagelse, af FU, lokalkredsene og udvalgsmedlemmer.